Bli frivillig?

Bli en del av teamet med frivillige under festivalen! Det er behov for brannvakter, dørvakter, rigge/rydde og praktisk arbeid. Du vil få opplæring, oppfølging og gratis konsertopplevelse. Ønsker du attest for frivillig arbeid kan vi ordne det. Alle får frivillighetskontrakt for den perioden de er engasjert. Det er ønskelig fra vår side at du minst binder deg til to konserter. 

Ta kontakt med ansvarlige for frivillige på domkirkefestivalen 2021  

Send mail til Bydiakon Tonie E. Steffensen

Mobil 902 35 026

Rosett-2020.png