Lunsjkonsert: Beethoven 250 år

Klaverkonsert nr. 3 i C-moll

Anastasiya Bazhenova, klaver

Espen Melbø, orgel

Gratis inngang med billett

I anledning 250 års jubileet for Beethovens fødsel, framføres Beethovens Klaverkonsert nr 3 i C-moll under lunsjkonserten 16. desember.  Kantor i Tjølling, Anastasiya Bazhenova, trakterer klaveret. Orkesterstemmene ivaretas av domkantor Espen Melbø. Beethoven var i starten av 30-årene da han komponerte stykket, omtrent samtidig som han skrev sin første symfoni. Klaverkonserten viste hvilken enorm kompositorisk kraft Beethoven var i besittelse av. Det blir en verdig avslutning på et Beethoven-året 2020. Selv om det er gratis adgang, må alle sikre seg billett for å overvære konserten.

 

Onsdag 16. desember kl. 12.00

Melboe_og_Bazhenova.png