Domkirkefestivalen arrangeres i adventstiden i Tønsberg domkirke. Den ble først startet i 2005, da med et ekstra fokus på å samle inn penger til nytt orgel i Domkirken. I 2008, da målet var nådd, ønsket festivalsjef Arne Rodvelt Olsen å videreføre festivalen. Domkirkefestivalen arrangeres i 2019 for 15. gang og har 11 konserter i perioden 5.-21. desember.

© 2019 Domkirkefestivalen